ظرفیت
ابعاد

وزن
ظرفیت مخزن روغن
ارتفاع
نوع اتصال
سایز اتصالات دیس شارژ
سایز اتصالات ساکشن
نوع برق مصرفی

نوع گاز
سازندهنوع کمپرسور

  کمپرسور ZR 94 KCE - TFD
کمپرسور ZR 94 KCE - TFD
 کمپرسور  H 23 A 303 DBE
کمپرسور H 23 A 303 DBE
 کمپرسور  H 23 A 383 ABK
کمپرسور H 23 A 383 ABK
 کمپرسور  H 23 A 423 ABK
کمپرسور H 23 A 423 ABK
 کمپرسور  H 23 A 463 ABK
کمپرسور H 23 A 463 ABK
 کمپرسور  H 23 A 463 DBE
کمپرسور H 23 A 463 DBE
 کمپرسور  H 23 A 503 ABC
کمپرسور H 23 A 503 ABC
 کمپرسور  H 23 A 503 DBE
کمپرسور H 23 A 503 DBE
 کمپرسور  H 23 A 534 ABC
کمپرسور H 23 A 534 ABC

طراحی سایت آدرا وب